Rata

Rzeka przepływająca przez południowo- wschodnią Polskę i zachodnią część Ukrainy. Jej długość to 76 km. Rata swój bieg rozpoczyna w Polsce u źródeł województwa podkarpackiego (Werchrata). Płynąc w stronę Ukrainy przepływa Roztocze i obwód lwowski następnie płynie przez Rawę Ruską uchodząc do Bugu niedaleko Czerwonogradu.


Żółkiew

Niewielkie XVI-wieczne miasteczko położone nieopodal Rawy. Założone przez Żółkiewskich. Zagospodarowanie przestrzenne miasta pod względem architektonicznym przypomina nieregularny pięciobok. Żółkiew wzorowana była na zespole architektonicznym Zamościa.

Będąc w Żółkwi warto zobaczyć:

  • barokowo- klasycystyczną cerkiew unicką z 1846 roku
  • XVII-wieczny zamek
  • kolegiatę w podziemiach której spoczywa ród Żółkiewskich i Daniłowiczów, m.in. poległy pod Cecorą Stanisław Żółkiewski - założyciel miasta.
  • VII wieczny dawny zespół klasztorny dominikanów
  • drewnianą i prawosławną cerkiew z XVII i XVIII wieku

Ponad to oprócz zabytkowych świątyń możemy zobaczyć tutaj dobrze zachowane fragmenty bram i murów obronnych otaczających miasto.


Luboml

Warto zajrzeć i zobaczyć gotycki kościół Trójcy Świętej wzniesiony w 1412r. i przebudowany w XVIIw. W stylu barokowym. Piękna świątynia jest jednonawowa, nakryta wysokim dwuspadowym dachem. Obok znajduje się dzwonnica z 1640r. Po II wojnie światowej kościół został zdewastowany i zaadaptowany przez władze sowieckie na magazyn soli. Zwrócono go wiernym w 1992r.


Włodzimierz Wołyński

Miasto w zachodniej Ukrainie, położone około 15km od granicy. W pobliżu miasta usytuowane jest kolejowe przejście graniczne.

Warto zwiedzić kościół św. Joachima i Anny, trójnawową bazylikę wybudowaną w 15554 r. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zamknęły świątynię i zamieniły w kawiarnię. Wspólnota rzymskokatolicka odzyskała ją w 1992 r. Podobno do 1920 r. przechowywano w niej insygnia królewskie. Jeszcze cenniejszym zabytkiem jest XII-wieczny sobór Uspieński (Zaśnięcia Matki Bożej), jedyny ocalały przykład staroruskiej architektury Wołynia.


Sokal

Położenie miasta to zaledwie 20km od granicy z Polską. Sokal znajduje się w obwodzie Lwowskim. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1377 roku. W 1427 r. otrzymał prawo magdeburskie od księcia mazowieckiego Ziemowita, a w 1462 r. wszedł w skład nowo powstałego województwa bełskiego.

Miasto słynie z obronnego zespołu klasztoru Bernardynów, do którego należy XVI-wieczny kościół Matki Boskiej Pocieszenia. Przez kilka stuleci w świątyni był przechowywany cudowny obraz Matki Boskiej Sokalskiej namalowany pod koniec XIV w. na cyprysowej desce – jak częstochowska Czarna Madonna.

W Sokalu jest również XVII- wieczny klasztor Brygidek, cerkwie – Nikołajewska z XVI w. Michajłowska z przełomu XVII i XIX w. – oraz XVIII-wieczna synagoga ulokowana w parku, w dawniej dzielnicy żydowskiej. Warto przespacerować się po starym cmentarzu oraz po moście na Bugu, z którego pięknie widać klasztor Bernardynów.


Hrebenne

Wieś leżąca w powiecie tomaszowskim łącząca przejściem granicznym Polskę i Ukrainę.

Prawdopodobnie wieś istniała juz w XV w. Lektury historyczne wspominają o głośnym chłopskim buncie z XVI w. Znaczną część ludności stanowili Ukraińcy wysiedleni w 1947roku.

Do ciekawych zabytków architektonicznych należy drewniana cerkiew pw. św. Mikołaja. W pobliskim lesie można natknąć się na dobrze zachowane nagrobki cmentarne.