Południoworoztoczański Park Krajobrazowy

Malowniczy Park wyróżniający sie piękną rzeźbą geologiczną, na którą składają się liczne płaskowyże, garby, wąwozy, pagórki, kotliny, padoły i doliny. Sytuuje się na pograniczu województwa podkarpackiego i lubelskiego.  Do swoich terenów zalicza Wielki Dział i niewielki fragment Kotliny Sandomierskiej. Utworzony został w 1989roku, a jego powierzchnia zajmuje 20 376 ha. Park głównie porastają bory jodłowe, sosnowe, jak i buczyna karpacka. Park może poszczycić się wieloma zagrożonymi gatunkami roślin będącymi pod ochroną (rosiczka pospolita, widłak torfowy, paprotnik kolczasty). Do przedstawicieli fauny zaliczmy: borsuki, bociana czarnego, kunę leśną, łasicę, a także gronostaja, dudka, puchacza, orlika krzykliwego i pustułkę.

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy posiada aż 16 pomników przyrody, w tym 1 przyrody nieożywionej i 1 obiekt geologiczny. Mieści w sobie 2 rezerwaty przyrody "nad Tanwią" (bory bagienne z wieloma gatunkami roślin będących pod ochroną, a także torfowiska) i Sołokija (skupiska jałowca pospolitego).


Centralny Szlak Rowerowy Roztocza

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza prowadzi przez najciekawsze miejsca tego regionu. Budowa geologiczna Roztocza i jego różnorodność krajobrazu stały się podstawą do podziału na Roztocze Zachodnie, Środkowe i Wschodnie. Centralny Szlak Rowerowy podzielony jest na trzy etapy

 • Kraśnik - Zwierzyniec - Długość szlaku wynosi 100,6km. Pod względem technicznym odznacza się średnim lub niskim poziomem trudności. Jego nawierzchnia w 3/4 jest utwardzona. Prowadzi przez teren Roztocza Zachodniego ciągnącego się od Kraśnika po Szczebrzeszyn i Zwierzyniec. Obszar ten pokrywa gruba warstwa lessu zalegająca na kredywych skałach wapiennych.Występują tu liczne, głębokie na 20m wąwozy. Najbardziej efektowne sieci wąwozów występują między Batorzem a Turobinem oraz w tzw. Piekiełku między Szczebrzeszynem, a Kawęczynkiem. Charakterystyczną cechą tej części Roztocza są również faliste krajobrazy pól uprawnych, Ta różnorodność krajobrazu była powodem utworzenia Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. 
 • Zwierzyniec - Hrebenne - prowadzi przez Roztocze Środkowe i Wschodnie. Wapienno piaszczyste Roztocze Środkowe rozciąga się od Zwierzyńca, aż po Tomaszów Lubelski.Krajobraz urozmaicony jest wzgórzami porośniętymi lasami, z enklawami pól uprawnych przeplatają się z dolinami. Wyjątkowo atrakcyjna jest krawędziowa część Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. W korytach płynących tu rzek wytworzyły się kaskady wodospadów zwanych potocznie szumami. Są one najbardziej widoczne na rzekach Sopot i Tanew.Najbardziej charakterystycznymi cechami krajobrazu dla Roztocza Wschodniego natomiast, są licznie występujące ostańce, których wysokość dochodzi do 390 m.n.p.m. Uroku dodają zabytkowe cerkwie, kościoły, synagogi, kamienne krzyże i figury przydrożne. Etap ma długość 87 km. Poprowadzony jest głównie drogami asfaltowymi, ale spotkać można też odcinki piaszczyste. 
 • Hrebenne - Lwów - prowadzi przez Ukraińskie Roztocze Wschodnie. Od przejścia granicznego Hrebenne-Rawa Ruska do Brzechowic - dzielnicy Lwowa. Jest to teren fascynujący krajobrazowo, przyrodniczo i kulturowo. Na szlaku znajdują się liczne wychodnie skalne i kamieniołomy. Znaczna część tego fragmentu Roztocza Wschodniego jest niedostępna dla turystów. Zajęta jest przez Jaworowski Wojskowy Poligon, który do celów ćwiczebnych wykorzystuje 29 700 ha. Odcinek ma długość 72 km. Trasa poprowadzona jest przez malownicze wsie i miasteczka. W wiekszości drogami utwardzonymi i asfaltowymi. Trasa rowerowa nie jest oznakowana w terenie (informacja z roku 2006) - jest to propozycja. 

Etap I - Kraśnik - Zwierzyniec

Ważne lub warte uwagi miejsca przez które prowadzi pierwszy etap szlaku to:

 • Kraśnik - czytaj więcej
 • Stróża
 • Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu
 • Źródła Wyżnicy (Wyżnianka)
 • Okolice Szostarki i Batorza
 • Batorz
 • Goraj
 • Dolina Białej Łady
 • Hosznia Ordynacka
 • Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy
 • Radecznica 
 • Szczebrzeszyn
 • Zwierzyniec

Etap II - Zwierzyniec - Hrebenne

 • Roztoczański Park Narodowy
 • Sochy
 • Tereszpol
 • Górecko Stare
 • Józefów
 • Hamernia
 • Rezerwat "Czartowe pole"
 • Nowiny
 • Rezerwat "Nowiny"
 • Majdan Sopocki
 • Susiec
 • Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
 • Łosiniec
 • Chyże
 • Bełżec
 • Lubecza Królewska
 • Linia Mołotowa
 • Południoworoztoczański Park Krajobrazowy
 • Siedliska
 • Hrebenne

Etap III - Hrebenne - Lwów

 • Rawa Ruska
 • Potylicz
 • Magierów
 • Żółkiew 
 • Krechów
 • Iwano Frankowe
 • Rezerwat przyrody "Roztocze"
 • Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy
 • Lwów - Brzuchowice